Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0713690

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1002606 / 21-12-2001 , 10.00

Vervaldatum

21-12-2011

Naam en adres van de houder

Robert C.Th. Hack
Remichweg 53
5625 LK Eindhoven NL
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 2.9.10;4.5.21;16.1.5-6;26.4.4-9

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 35 Opstellen van statistieken; boekhouding; handelsinformatie; marktonderzoek en -analyse; opiniepeiling.
Kl 38 Uitzenden van radio- en televisieprogramma's; overbrengen van geluid en beeld via satelliet; overbrengen van tekst, geluid en beeld via (computer)netwerken zoals bijvoorbeeld het Internet; telex-, telegraaf-, telefoon-, radiotelefonie- en telegrafiediensten; persagentschap.
Kl 41 Ontspanning; opvoeding; onderwijs; opleidingen en cursussen, ook via (computer)netwerken zoals bijvoorbeeld het Internet; uitlenen en verspreiden van boeken, kranten en tijdschriften, ook via (computer)netwerken zoals bijvoorbeeld het Internet; publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften, ook via (computer)netwerken zoals bijvoorbeeld het Internet.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

35 38 41

Publicatiedatum van de inschrijving

01-01-2003

Status

Merk doorgehaald