Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0757574

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1035447 / 30-06-2003 , 14.30

Vervaldatum

30-06-2023

Naam en adres van de houder

Jérôme Lulling
rue Denis Netgen 33
3858 Schifflange,
Luxembourg

Woordmerk

Luxdico

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Cl 16 Dictionnaire multilingue.
Cl 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

16 41

Publicatiedatum van de inschrijving

01-01-2005

Publicatiedatum van de vernieuwing

18-03-2013

Status

Marque enregistrée