Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0759412

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1054148 / 22-04-2004 , 23.59

Vervaldatum

22-04-2014

Naam en adres van de houder

AFTER THE HYPE, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Korenlei 22
9000 Gent BE
België

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Bureau M.F.J. Bockstael nv
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Woordmerk

BizTribe

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 35 Advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclame- artikelen; bemiddeling bij het plaatsen van advertenties op Internet; promotie en verspreiding van promotiemateriaal; handelsinformatie; marktbewerking, -onderzoek en -analyse; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; advisering inzake bedrijfsvoering; advisering inzake marketing en automatische gegevensverwerking; zakelijke administratie; administratieve diensten ter coördinatie van onderhoudswerkzaamheden aan informatiesystemen, computersoftware en - hardware; zakelijke en commerciële advisering in verband met telecommunicatie-netwerken, waaronder Internet; diensten van databanken bevattende zakelijke bedrijfsinformatie; verwerking van bedrijfsgegevens voor databanken, te raadplegen via Internet.
Kl 38 Ter beschikking stellen van telecommunicatievoorzieningen benodigd om via Internet te chatten.
Kl 42 Automatiseringsdiensten en -adviezen; computerprogrammering, - ontwikkeling en -engineering; software- ontwikkeling; systeemanalyse; beheer van automatiseringsprojecten; advisering inzake gebruik en toepassing van systemen voor databasebeheer en computernetwerken; het via geautomatiseerde systemen beschikbaar stellen van programmatuur voor het verwerken, opslaan en oproepen van informatie; technische advisering inzake het onderhoud van geautomatiseerde informatiesystemen en inzake computerhardware- en software, ook in het kader van systeembeheer; advisering inzake gebruik en toepassingen van geautomatiseerde informatiesystemen en van computersoftware en -hardware; verhuur van dataverwerkingsapparatuur; aanpassen en updaten van software; programmering voor elektronische dataverwerking; ontwerpen en ontwikkelen van netwerken en toepassingen voor netwerken; grafisch ontwerpen voor telecommunicatienetwerktechnieken; ontwerpen, schrijven, aanpassen, actualiseren, installeren en onderhouden van computerprogramma's; ontwerpen van websites en netwerken.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

35 38 42

Datum inschrijving

16-12-2004

Datum publicatie depot

01-06-2004

Publicatiedatum van de inschrijving

01-03-2005

Status

Merk vervallen