Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0760572

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1060987 / 26-08-2004 , 10.00

Vervaldatum

26-08-2024

Naam en adres van de houder

Stad Antwerpen, vertegenwoordigd door het college van
burgemeester en schepenen
Grote Markt 1
2000 Antwerpen,
België

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

GEVERS
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 1.15.9;25.5.1;26.4.18
- Oranje, rood, wit.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; foto's; tijdschriften, publicaties.
Kl 35 Publiciteit en promotie; verspreiding van reclamemateriaal; handelsinformatie; marktbewerking, -onderzoek en -analyse; opiniepeiling; decoratie van etalages; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; kopiëren van documenten.
Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; uitvoeren van muziek en van amusementsprogramma's, ook via radio en televisie; uitlenen en verspreiden van boeken en tijdschriften; publiceren en uitgeven van boeken, kranten en tijdschriften.
Kl 45 Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

16 35 41 45

Datum inschrijving

28-01-2005

Datum publicatie depot

01-11-2004

Publicatiedatum van de inschrijving

01-03-2005

Publicatiedatum van de vernieuwing

06-03-2014

Status

Merk ingeschreven