Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0794137

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1104463 / 16-02-2006 , 23.59

Vervaldatum

16-02-2016

Naam en adres van de houder

EUREDIT SPRL
Rue Isidore Verheyen, 1
1050 Bruxelles BE
Belgique

Woordmerk

edde

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Cl 41 Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

41

Datum inschrijving

28-02-2006

Publicatiedatum van de inschrijving

28-02-2006

Status

Marque expirée