Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0807022

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1118269 / 01-09-2006 , 10.35

Vervaldatum

01-09-2026

Naam en adres van de houder

Uitgeverij Catullus BV
Beukenlaan 9
3762 AE Soest,
Nederland

Woordmerk

Fokke & Sukke

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clich├ęs.
Kl 28 Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen.
Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

16 28 41

Datum inschrijving

14-09-2006

Publicatiedatum van de inschrijving

14-09-2006

Publicatiedatum van de vernieuwing

23-08-2016

Status

Merk ingeschreven