Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0835337

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1145826 / 21-11-2007 , 14.45

Vervaldatum

21-11-2027

Naam en adres van de houder

LyondellBasell Industries Holdings B.V.
Delftseplein 27 E
3013 AA Rotterdam,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V.
Koninginnegracht 19
2514 AB 's-Gravenhage
Nederland

Woordmerk

LYONDELLBASELL

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 1 Basis-chemicaliën en -petrochemicaliën, met inbegrip van azijnzuur, methaancarbonzuur, ethaanzuur, methaancarbonyl en ethanoyl, alle voor industrieel gebruik; oplosmiddelen voor industrieel gebruik, voor zover niet begrepen in andere klassen; propyleenoxide en derivaten hiervan, met inbegrip van butaan diol, glycol, ontijzende vloeistoffen en meerwaardige alcohols, alle voor industrieel gebruik; styreen, benzeen en chemische aromatische verbindingen voor zo ver niet begrepen in andere klassen, voor industrieel gebruik; chemische verbindingen met aromatische eigenschappen, voor industrieel gebruik; polymeren, met inbegrip olefine polymeren, olefine copolymeren en samenstellingen daarvan, alle voor industrieel gebruik.; katalysatoren; chemische additieven voor brandstoffen.
Kl 4 Brandstoffen, waaronder benzine, (straal)vliegtuigbrandstof en diesel; smeermiddelen; geraffineerde aardolieproducten (brandstoffen en smeermiddelen); niet-chemische additieven voor brandstoffen.
Kl 17 Olefine polymeren of copolymeren als halffabrikaat, samenstellingen van olefine polymeren of copolymeren als halffabrikaat voor industrieel gebruik.
Kl 42 Onderzoek naar chemische en petrochemische processen, al dan niet ter verbetering van bestaande processen; ontwikkeling chemische en petrochemische processen; ingenieursdiensten op het gebied van chemische en petrochemische procestechnologieën, alsmede advisering en consultancy ter zake; technische consultancy en ontwerpdiensten inzake chemische en petrochemische procestechnologieën; industrieel ontwerp; opstellen van deskundigenrapporten op het gebied van chemische en petrochemische procestechnologieën, tevens te gebruiken als technische documentatie; chemische analyses; technisch controle en inspectiediensten op het gebied van procestechnologieën.
Kl 45 Consultancy op het gebied van de intellectuele eigendom; beheer van industriële rechten, waaronder licentieverlening; alle voornoemde diensten in relatie met chemische en petrochemische processen.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

01 04 17 42 45

Datum inschrijving

18-12-2007

Publicatiedatum van de inschrijving

18-12-2007

Publicatiedatum van de vernieuwing

06-06-2017

Status

Merk ingeschreven