Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0843448

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1158859 / 06-05-2008 , 10.44

Vervaldatum

06-05-2028

Naam en adres van de houder

Johan Boudewijn Marie Jansen
Weteringstraat 84
1017 SP Amsterdam,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Keesom & Hendriks N.V.
Postbus 85533
2508 CE 's-Gravenhage
Nederland

Woordmerk

JAN JANSEN

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 18 Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren.
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
Kl 42 Productontwikkeling.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

18 25 42

Datum inschrijving

14-05-2008

Publicatiedatum van de inschrijving

14-05-2008

Publicatiedatum van de vernieuwing

03-09-2018

Status

Merk ingeschreven