Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0855972

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1173149 / 22-12-2008 , 16.06

Vervaldatum

22-12-2018

Naam en adres van de houder

Pon Holdings B.V.
Rondelbeltweg 31
1329 BN Almere,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Novagraaf Nederland B.V.
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Woordmerk

OMROEP PON

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; het verstrekken van productinformatie voor promotionele doeleinden; promotie van producten door het in opdracht van derden aanbieden van producten; zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van, alsmede administratieve diensten op het gebied van onder meer voertuigen, in het bijzonder auto's; administratieve diensten in het kader van beheer van financiële zaken; beheer van gegevensbestanden; zakelijke bemiddeling bij het leggen van contacten tussen vragers en aanbieders van producten en diensten door middel van netwerken; detailhandelsdiensten van een online webshop; zakelijke bemiddeling bij het bijeenbrengen van vraag en aanbod met het doel het bewerkstelligen van koop, verkoop en overdracht van diverse waren en diensten alsmede het overdragen van kennis en ervaringen, te verlenen aan autodealers en gebaseerd op lidmaatschap; voornoemde diensten al dan niet in het kader van een online platform; alle hiervoor genoemde diensten mede te verschaffen via telecommunicatieve netwerken, waaronder het internet.
Kl 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; pensioenen; advisering en informatieverstrekking inzake voornoemde diensten, mede via telecommunicatieve netwerken, waaronder het internet, al dan niet in het kader van een online platform; financiële diensten in het kader van loyaliteitsprogramma's, waaronder het bieden van spaar- en kortingsregelingen.
Kl 38 Telecommunicatie.
Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; het bieden van ontspanning via internet door middel van zogenaamde "crossmediale concepten"; ontspanningsdiensten aan te bieden via een internetforum; entertainmentdiensten via online toepassingen; advisering en informatieverstrekking inzake voornoemde diensten, mede via telecommunicatieve netwerken, waaronder het internet, al dan niet in het kader van een online platform.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

35 36 38 41

Datum inschrijving

10-04-2009

Datum publicatie depot

06-01-2009

Publicatiedatum van de inschrijving

10-04-2009

Status

Merk vervallen