Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0860263

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1177451 / 19-03-2009 , 08.00

Vervaldatum

19-03-2019

Naam en adres van de houder

Stichting Organizatia Christina Ecce-Homo
Asterstraat 64
3261 AE Oud-Beijerland,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Johannes Nieuwburg
Paulus Pottersingel 31
3262 VH Oud-Beijerland
Nederland

Woordmerk

Organizatia Christina Ecce-Homo ZIE DE MENS

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 36 Fondsenwerving.
Kl 41 Opvoeding, onderwijs, opleidingen en cursussen.
Kl 44 Medische (nood)hulpverlening; diensten verleend door medici en verpleegkundigen.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

36 41 44

Datum inschrijving

10-06-2009

Datum publicatie depot

23-03-2009

Publicatiedatum van de inschrijving

10-06-2009

Status

Merk ingeschreven