Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Succesvol ondernemen begint bij registreren.
Voorkeuren  

Opnieuw zoeken | Bestellen | Afdrukken

Benelux merk

01 Inschrijvingsnummer

0650731

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

092926118-01-1999 , 10.00

02 Vervaldatum

18-01-2019

03 Naam van de houder

Arie G.L. Gunster
h.o.d.n. GUNSTER Trainingen, Regie & Presentatie

04 Adres (straat en nummer) van de houder

Fie Carelsenlaan 27

05 Postcode, plaats en land van de houder

3584 GJ Utrecht,
Nederland

08 Woordmerk

JA-EN, NEE-WANT, JA-MAAR

13 Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 35 Organiseren en houden van presentaties voor promotionele en publicitaire doeleinden
Kl 41 Organiseren en houden van presentaties, anders dan voor promotionele en publicitaire doeleinden; trainingen en cursussen; organiseren van seminars, conferenties en workshops; uitgeven van publicaties.

14 Klasse-opsomming en opgave van de waren en diensten

35 41

Publicatiedatum van de inschrijving

01-12-1999

Publicatiedatum van de vernieuwing

27-03-2009

Status

Merk ingeschreven