Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0650731

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

0929261 / 18-01-1999 , 10.00

Vervaldatum

18-01-2019

Naam en adres van de houder

A.G.L. Gunster Holding B.V.
Breitnerlaan 7
3582 HA Utrecht,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Center Tone Consultancy B.V.
Postbus 12063
3004 GB Rotterdam
Nederland

Woordmerk

JA-EN, NEE-WANT, JA-MAAR

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 35 Organiseren en houden van presentaties voor promotionele en publicitaire doeleinden
Kl 41 Organiseren en houden van presentaties, anders dan voor promotionele en publicitaire doeleinden; trainingen en cursussen; organiseren van seminars, conferenties en workshops; uitgeven van publicaties.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

35 41

Publicatiedatum van de inschrijving

01-12-1999

Publicatiedatum van de vernieuwing

27-03-2009

Status

Merk ingeschreven