Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0880752

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1200892 / 07-04-2010 , 16.51

Vervaldatum

07-04-2020

Naam en adres van de houder

Vereniging Partij voor de Vrijheid
Binnenhof 1 A
2513 AA Den Haag,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Kalff Katz advocaten
Concertgebouwplein 9
1071 LL Amsterdam
Nederland

Woordmerk

Geert Wilders

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.
Kl 35 Het schrijven van publicitaire teksten voor boeken, tijdschriften, pamfletten, folders flyers, kranten, websites, weblogs en andere drukwerken.
Kl 38 Het uitzenden van documentaires en films.
Kl 41 Organiseren van culturele en educatieve activiteiten; organiseren van educatieve activiteiten o.a. op politiek en sociaal maatschappelijk gebied; organiseren van conferenties, congressen, trainingen, seminars en opleidingen, in het bijzonder op het gebied van de politiek; voornoemde diensten tevens in het kader van een politieke beweging; het schrijven van niet-publicitaire teksten voor boeken, tijdschriften, pamfletten, folders, flyers en kranten, websites, weblogs en andere drukwerken; het produceren van documentaires en films; het uitgeven en publiceren van boeken, tijdschriften, pamfletten, folders, flyers en kranten, documentaires, films en andere (druk)werken; het verspreiden van boeken, tijdschriften, pamfletten, folders en andere drukwerken.
Kl 42 Wetenschappelijke diensten, waaronder wetenschappelijk onderzoek verband houdende met politieke en sociaal maatschappelijke vraagstukken, evenals informatie en advies over voornoemde diensten; bouwen van websites; voornoemde diensten ook te verlenen via digitale en analoge communicatienetwerken, waaronder telefoon en internet.
Kl 45 Juridische diensten; lobbying, anders dan voor commerciële doeleinden, tevens in het kader van behartiging van de (politieke) belangen van burgers en verband houdende met sociale en politieke vraagstukken; juridische diensten in het kader van de behartiging van de juridische belangen van burgers; juridische diensten ter ondersteuning van maatschappelijke ontwikkelingen; informatie en advies betreffende voornoemde diensten; voornoemde diensten ook verleend via het internet.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

16 35 38 41 42 45

Datum inschrijving

12-07-2010

Datum publicatie depot

16-04-2010

Publicatiedatum van de inschrijving

12-07-2010

Status

Merk ingeschreven