Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0880176

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1201118 / 09-04-2010 , 19.54

Vervaldatum

09-04-2020

Naam en adres van de houder

Pan-European Investment Group SPRL
14 rue Willems, boîte 2307
1210 Bruxelles,
Belgique

Woordmerk

Pan-European Investment Group

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Cl 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Cl 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
Cl 37 Construction; réparation; services d'installation.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

35 36 37

Datum inschrijving

12-07-2010

Datum publicatie depot

20-04-2010

Publicatiedatum van de inschrijving

12-07-2010

Status

Marque enregistrée