Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0896926

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1220239 / 23-02-2011 , 17.24

Vervaldatum

23-02-2021

Naam en adres van de houder

Vereniging Partij voor de Vrijheid
Binnenhof 1 A
2513 AA Den Haag,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Kalff Katz advocaten
Concertgebouwplein 9
1071 LL Amsterdam
Nederland

Woordmerk

Geert Wilders

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens.
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
Kl 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

24 25 31

Datum inschrijving

10-06-2011

Datum publicatie depot

10-03-2011

Publicatiedatum van de inschrijving

10-06-2011

Status

Merk ingeschreven