Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0396134

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

0049924 / 28-10-1983 , 15.30

Vervaldatum

28-10-2023

Naam en adres van de houder

MSX Licensing Corporation
Ueno 7-11-6
1100005 Taito-ku, Tokyo,
Japon

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Merkenbureau Knijff & Partners B.V.
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Pays-Bas

Woordmerk

MSX

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Cl 9 Programmes d'ordinateur pré-enregistrés sur bandes, disques, disquettes, cartouches et cassettes.
Cl 16 Modes d'emploi et guides d'instructions associés.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 16

Publicatiedatum van de inschrijving

01-07-1984

Publicatiedatum van de vernieuwing

16-10-2013

Status

Marque enregistrée