Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0495965

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

0755870 / 28-11-1990 , 10.00

Vervaldatum

28-11-2020

Naam en adres van de houder

Delta N.V.
Poelendaelesingel 10
4335 JA Middelburg,
Nederland

Afbeelding van het beeldmerk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 26.3.1;26.11.3
blauw en zwart

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 39 Levering van gas, water en elektriciteit.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

39

Publicatiedatum van de inschrijving

01-12-1991

Publicatiedatum van de vernieuwing

15-06-2010

Status

Merk ingeschreven