Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0527705

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

0792855 / 25-05-1993 , 10.00

Vervaldatum

25-05-2023

Naam en adres van de houder

STICHTING NYINGMA CENTRUM
Reguliersgracht 25
1017 LJ Amsterdam,
Nederland

Woordmerk

KUM NYE

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 41 Opleidingen, cursussen; ontspanningsoefeningen; organisatie van yoga- en meditatiebijeenkomsten.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

41

Publicatiedatum van de inschrijving

01-09-1993

Publicatiedatum van de vernieuwing

11-12-2012

Status

Merk ingeschreven