Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0563025

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

0839529 / 22-12-1994 , 23.59

Vervaldatum

22-12-2024

Naam en adres van de houder

Essent N.V.
Willemsplein 4
5211 AK 's-Hertogenbosch,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Matchmark B.V.
Herengracht 122
1015 BT Amsterdam
Nederland

Woordmerk

GROENE STROOM

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 37 Bouw en reparaties; bouw, aanleg, onderhoud en reparatie van elektrische installaties, installaties voor gas en water en warmtetechnische installaties; leggen van kabels over land en door zee; bouw, aanleg, installatie, onderhoud en reparatie van windmolens en windmolenparken, alsmede van andere installaties en machines voor winning van alternatieve energier; reparatie en onderhoud van distributiestations voor de levering van energie en installaties voor verwarming en watervoorziening.
Kl 39 Vervoer en opslag, transport en distributie van elektriciteit, gas, warmte en water; elektriciteitsvoorziening; vervoer van gassen, vloeistoffen en vaste stoffen door pijpleidingen.
Kl 40 Opwekken van elektriciteit en warmte.
Kl 42 Technische adviezen en consultancy op het gebied van energiebeheer.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

37 39 40 42

Publicatiedatum van de inschrijving

01-09-1995

Publicatiedatum van de vernieuwing

22-07-2014

Status

Merk ingeschreven