Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0575495

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

0856613 / 04-10-1995 , 10.00

Vervaldatum

04-10-2025

Naam en adres van de houder

Houdstermaatschappij NAC B.V.
Stadionstraat 3
4815 NC Breda,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Merk-Echt B.V.
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 4.5.13-21;24.1.3-9;25.1.25
- Geel, zwart, rood, wit.
- Bovenzijde achtergrond, omlijning en omlijning leeuwen zijn
zwart; tekst, linkerzijde achtergrond en rechterzijde leeuw zijn
wit; rechterzijde achtergrond en linkerzijde leeuw zijn geel;
stadsteken Breda is rood.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken, foto's; plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clich├ęs.
Kl 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.
Kl 35 Reclame en zaken.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

16 25 35

Publicatiedatum van de inschrijving

01-05-1996

Publicatiedatum van de vernieuwing

14-01-2016

Status

Merk ingeschreven