Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0625014

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

0896724 / 01-07-1997 , 23.59

Vervaldatum

01-07-2027

Naam en adres van de houder

Pon Holdings B.V.
Rondelbeltweg 31
1329 BN Almere,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Novagraaf Nederland B.V.
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Woordmerk

PON

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 35 Import en export van vervoermiddelen, hun onderdelen en accessoires; zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van vervoermiddelen, hun onderdelen en accessoires; commercieel beheer van wagenparken; reclame, waaronder verkooppromotie ten behoeve van de automobielbranche; import en export van producten voor de industriële markt en de grafische industrie; zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van producten voor de industriële markt en de grafische industrie; advisering inzake commerciële zaken; administratieve diensten, ook in het kader van het leasen van vervoermiddelen en in het kader van het beheren van wagen- en machineparken; import en export van land- en tuinbouwmachines en van machines voor de akkerbouw, veeteelt, tuin en parksector; zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van land- en tuinbouwmachines en van machines voor de akkerbouw, veeteelt, tuin en parksector; import en export van producten voor de scheepvaart, voor de energievoorziening en voor de petrochemische industrie; zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van producten voor de scheepvaart, de energievoorziening en de petrochemische industrie; commercieel management en projectmanagement; import en export van (tele)communicatie- en audioproducten; zakelijke bemiddeling bij de aan- en verkoop van (tele)communicatiemiddelen en van audio- apparatuur; administratieve diensten in het kader van abonnementen voor (satelliet)communicatie netwerken; administratief beheer van gegevens in het kader van automatiseringsprojecten; het langs elektronische weg ter beschikking stellen en informatie inzake commerciële zaken; diensten van een databank bevattende commerciële informatie; het invoeren van gegevens in gegevensbestanden; het vastleggen (overzetten) van opgenomen data op gegevensdragers.
Kl 36 Financiële dienstverlening; kredietverleningen; financieringen; leasen van vervoermiddelen, onderdelen en accessoires voor vervoermiddelen en van machines; financieel beheer van wagen- en machineparken; financiële advisering; verzekeringen; financieel beheer in het kader van automatiseringsprojecten; beheer van onroerende goederen.
Kl 37 Onderhoud en reparatie van vervoermiddelen, onderdelen en accessoires voor vervoermiddelen en van machines; reparatie van vervoermiddelen en machines; schadeherstel aan vervoermiddelen en machines; het installeren, onderhouden en repareren van (netwerk)hardware; het implementeren van hardware; technische advisering in het kader van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan computernetwerken, computers, alsmede aan onderdelen en toebehoren daarvoor; technische advisering in het kader van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van wagen- en machineparken.
Kl 38 Telecommunicatiediensten; het overbrengen van gegevens, boodschappen en informatie van computerdatabanken, via telefoons, computers, elektronische post, teleprinters en andere telecommunicatiemiddelen voor het overbrengen van gegevens; digitale transmissiediensten; technische advisering over (satelliet)communicatienetwerken en (tele)communicatiemiddelen.
Kl 39 Distributie (levering) van vervoermiddelen, onderdelen en accessoires voor vervoermiddelen en van machines; ter beschikking stellen en verhuur van vervoermiddelen en transportmachines; transportdiensten; distributie (levering) van (tele)communicatie- en audio-apparatuur.
Kl 42 Technische advisering over vervoermiddelen; technische advisering; automatiseringsdiensten, waaronder het ontwerpen, construeren, verbinden, aanpassen, actualiseren, testen en updaten van software; engineering; het leggen van verbindingen tussen geautomatiseerde systemen (automatiseringsdienst), ook genoemd "connectivity"; advisering inzake automatisering; het testen van vervoermiddelen en machines; het ontwerpen en testen van (netwerk)hardware; het ontwerpen, construeren, verbinden, aanpassen, actualiseren, testen en updaten van software t.b.v. netwerken; het implementeren van software; technische advisering in het kader van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan software.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

35 00 39 42

Publicatiedatum van de inschrijving

01-09-1998

Publicatiedatum van de vernieuwing

09-06-2017

Status

Merk ingeschreven