Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Succesvol ondernemen begint bij registreren.
Voorkeuren  

Opnieuw zoeken | Bestellen | Afdrukken

Benelux merk

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

125378419-09-2012 , 10.55

03 Naam van de deposant

Otto F. Weise

04 Adres (straat en nummer) van de deposant

Zelderseweg 23

05 Postcode, plaats en land van de deposant

3785 KJ Zwartebroek,
Nederland

09 Afbeelding van het beeldmerk

12 In voorkomend geval, vermelding van: classificatie van de beeldelementen, type merk, kleur met (en) of zonder beschrijving, onderscheidende elementen

CFE 5.5.3-20;27.5.8-15
- Roze, grijs.

13 Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, bijouterie├źn, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.

14 Klasse-opsomming en opgave van de waren en diensten

14

Datum publicatie depot

20-09-2012

Status

In behandeling onderzoeker, formele eisen in orde

Herpublicatie depot

Oppositie gestart

Beoordeling op absolute gronden in orde