Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Succesvol ondernemen begint bij registreren.

Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

125378419-09-2012 , 10.55

Naam en adres van de deposant

Otto F. Weise
Stroeërschoolweg 4
3776 MN Stroe, ,
Nederland

Afbeelding van het beeldmerk

In voorkomend geval, vermelding van: classificatie van de beeldelementen, type merk, kleur met (en) of zonder beschrijving, onderscheidende elementen

CFE 5.5.3-20;27.5.8-15
- Roze, grijs.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelen, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten.

Klasse-opsomming en opgave van de waren en diensten

14

Datum publicatie depot

20-09-2012

Status

Merk ingetrokken