Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0930020

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1259379 / 06-12-2012 , 15.42

Vervaldatum

06-12-2022

Naam en adres van de houder

Max Moszkowicz
Eerste Atjehstraat 83-2
1094 KD Amsterdam,
Nederland

Woordmerk

Moszkowicz

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Apparaten voor het ontvangen, opslaan, overbrengen, omzetten, vastleggen, uitzenden en weergeven van beeld, geluid en/of data; beeld-, data en geluidsdragers met inbegrip van cd's, cd-rom's, minidisks, videobanden, dvd's, en usb-sticks; downloadbare geluids-, audiovisuele en videobestanden met inbegrip van ringtones, televisieprogramma's, films en documentaires, ook om af te spelen op mobiele telefoons en andere mobiele communicatieapparatuur; elektronische en digitale publicaties [te downloaden], al dan niet op dragers; software; televisieapparatuur; telefoonapparatuur; spelcomputers; computerspellen [software]; elektronische spellen [software], ook online en via de televisie te spelen voor zover niet begrepen in andere klassen.
Kl 38 Telecommunicatie; uitzenden van radio- en televisieprogramma's, films en documentaires, ook op aanvraag via downloadbare bestanden of via internet; overbrengen van tekst, data, geluid en/of beeld via satelliet, kabel, ether en telecommunicatieapparatuur; voornoemde diensten al dan niet te verlenen via radio, televisie, teletekst, internet of andere (elektronische) netwerken.
Kl 41 Entertainment; opvoeding en ontspanning; het samenstellen, produceren, regisseren, uitvoeren en presenteren van radio-, televisie-, audiovisuele, muziek- , amusements- en theaterprogramma's; het produceren van films en documentaires; onderwijs; opleidingen, cursussen en trainingen; het organiseren van congressen, seminars, lezingen en andere educatieve activiteiten; het organiseren van sportieve, culturele, muzikale en educatieve evenementen en manifestaties; het verstrekken van informatie op cultureel, sportief of recreatief gebied, ook met betrekking tot showbusiness, entertainment, radio- en televisieprogramma's en speelfilms (inhoud); filmverhuur; verhuur van toneeldecors; verhuur van radio- en televisietoestellen; het publiceren, uitlenen, uitgeven en verspreiden van boeken, kranten, tijdschriften, gidsen, programmabladen, brochures, folders en andere publicaties; diensten van uitgeverij; loterijen; het maken van foto-, film- en videoreportages; fotografie; diensten van redactiebureaus (niet voor publicitaire doeleinden); diensten van uitgeverij; het organiseren van beurzen en tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; voornoemde diensten al dan niet via radio, televisie, teletekst, internet of andere (elektronische) netwerken.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 38 41

Datum inschrijving

13-04-2015

Datum publicatie depot

10-12-2012

Publicatiedatum van de inschrijving

13-04-2015

Status

Merk ingeschreven