Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1261239 / 14-01-2013 , 15.32

Naam en adres van de deposant

EUROPREPS, naamloze vennootschap
Kelderveld 37 bus 2
2500 Lier,
België

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de deposant

Bureau M.F.J. Bockstael nv
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Afbeelding van het beeldmerk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 26.11.1-8;27.5.11
- Blauw, grijs, rood, zwart, wit.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 3 Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, cosmetische middelen in de vorm van serums; haarlotions; haarverzorgingsmiddelen in de vorm van serums; tandreinigingsmiddelen; desinfecterende zepen.
Kl 5 Farmaceutische producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; serums; fysiologische serums; vitaminepreparaten; minerale voedingssupplementen; desinfecterende middelen voor medisch gebruik.
Kl 35 Advertentiebemiddeling en reclame; verspreiding van reclame- artikelen, reclameboodschappen en promotiemateriaal, ook via Internet; houden van veilingen en openbare verkopingen; handelsinformatie; marktbewerking, -onderzoek en -analyse; decoratie van etalages; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering; public relations; zakelijke administratie, administratieve diensten; zakelijke bemiddeling bij de groothandel in de in de klassen 3 en 5 genoemde waren, detailhandelsdiensten ten behoeve van de in de klassen 3 en 5 genoemde waren, voornoemde diensten al dan niet online te verlenen; beheer van commerciële zaken; kopiëren van documenten; beheer van databanken; verwerking van gegevens; zakelijke bemiddeling bij de verkoop via online verbindingen met betrekking tot de in de klassen 3 en 5 genoemde producten.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

03 05 35

Datum publicatie depot

31-01-2013

Status

In behandeling onderzoeker, formele eisen in orde

Oppositie gestart

Beoordeling op absolute gronden in orde


Wijziging

Adreswijzigingen van houder

Wijzigingsnummer

1212173

Beschrijving van de wijziging

Adres gewijzigd in:
Kelderveld 37 bus 2
2500 Lier,
België.

Aantekendatum van de wijziging

14-09-2017

Publicatiedatum van de wijziging

20-09-2017

Status

Wijziging gepubliceerd