Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1263238 / 15-02-2013 , 19.07

Naam en adres van de deposant

Otto F. Weise
Hessenweg 83 -58
6741 JP Lunteren,
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 1.15.11;26.4.4-18

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; DVD's en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, mobiele telefoons, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software waaronder Apps; brandblusapparaten.
Kl 38 Telecommunicatie.
Kl 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriƫle analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 38 42

Datum publicatie depot

05-03-2013

Status

Publicatie aanvraag

Oppositie gestart