Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Succesvol ondernemen begint bij registreren.
Voorkeuren  

Opnieuw zoeken | Bestellen | Afdrukken

Benelux merk

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

126323815-02-2013 , 19.07

03 Naam van de deposant

Otto F. Weise

04 Adres (straat en nummer) van de deposant

Zelderseweg 23

05 Postcode, plaats en land van de deposant

3785 KJ Zwartebroek,
Nederland

09 Afbeelding van het beeldmerk

12 In voorkomend geval, vermelding van: classificatie van de beeldelementen, type merk, kleur met (en) of zonder beschrijving, onderscheidende elementen

CFE 1.15.11;26.4.4-18

13 Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; DVD's en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, mobiele telefoons, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software waaronder Apps; brandblusapparaten.
Kl 38 Telecommunicatie.
Kl 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

14 Klasse-opsomming en opgave van de waren en diensten

09 38 42

Datum publicatie depot

05-03-2013

Status

In behandeling onderzoeker, formele eisen in orde

Oppositie gestart

Beoordeling op absolute gronden in orde