Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0938814

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1269139 / 29-05-2013 , 14.44

Vervaldatum

29-05-2023

Naam en adres van de houder

RAEC MONS Société Anonyme
avenue du Tir 80
7000 Mons,
Belgique

Afbeelding van het beeldmerk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 4.3.3;7.1.3-6;24.1.3-9-11;24.9.5-7-24
- Rouge, blanc, jaune.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Cl 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
Cl 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.
Cl 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

25 28 41

Datum inschrijving

10-09-2013

Datum publicatie depot

04-06-2013

Publicatiedatum van de inschrijving

10-09-2013

Status

Marque enregistrée