Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0942901

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1273207 / 07-08-2013 , 10.15

Vervaldatum

07-08-2023

Naam en adres van de houder

Koninklijke Sporting Club Lokeren VZW
Daknamstraat 91
9160 Lokeren,
België

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 21.3.1;24.9.5;25.1.9-10-25
- Wit, zwart, geel (C109).

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.
Kl 24 Wimpels, spandoeken en vlaggen.
Kl 25 Heren-, dames- en kinderkledingstukken met inbegrip van sportkleding, schoeisel, hoofddeksels.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

16 24 25

Datum inschrijving

11-11-2013

Datum publicatie depot

29-08-2013

Publicatiedatum van de inschrijving

11-11-2013

Status

Merk ingeschreven