Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1294893 / 27-08-2014 , 22.00

Naam en adres van de deposant

Rijk Plasman
Slingerbeekstraat 9 -2
1078 BH Amsterdam NL
Nederland

Woordmerk

guldencoin

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
Kl 36 Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen.
Kl 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

35 36 42

Datum publicatie depot

29-08-2014

Status

Definitieve weigering tot inschrijving
Weigeringsgrond:
I. Beschrijvend / Gebruikelijk / Gebrek aan onderscheidend vermogen (art. 2.11, lid 1, sub b, c of d BVIE)