Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1299160 / 10-11-2014 , 18.07

Naam en adres van de deposant

Nederlandse Internet Maatschappij B.V.
Randhoeve 221
3995 GA Houten,
Nederland

Afbeelding van het beeldmerk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 21.3.21;26.1.4-5
- Vermiljoen, wit, kobaltblauw, oranje.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, DVD's en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; brandblusapparaten.
Kl 38 Telecommunicatie.
Kl 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriƫle analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 38 42

Datum publicatie depot

12-11-2014

Status

In behandeling onderzoeker, formele eisen in orde

Oppositie gestart

Beoordeling op absolute gronden in orde