Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0969318

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1303671 / 29-01-2015 , 16.26

Vervaldatum

29-01-2025

Naam en adres van de houder

Westbest B.V.
De Goorn 43
1648 JR De Goorn,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

de Merkplaats B.V.
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Woordmerk

BOER TOM

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten; verse vruchten en groenten; levende planten en bloemen; bloembollen.
Kl 41 Ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; ontspanning via radio en televisie; produceren en uitvoeren radio-, televisie- en audioprogramma's; samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van radio- en televisieprogramma's; publiceren, schrijven, uitgeven van tijdschriften, boeken en andere drukwerken en publicaties; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.
Kl 44 Dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw; agrarische diensten; sierteelt; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

31 41 44

Datum inschrijving

13-04-2015

Datum publicatie depot

02-02-2015

Publicatiedatum van de inschrijving

13-04-2015

Status

Merk ingeschreven