Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0975577

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1310840 / 21-05-2015 , 14.23

Vervaldatum

21-05-2025

Naam en adres van de houder

ING Bank N.V.
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam Zuidoost,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

V.O.
Carnegieplein 5
2517 KJ Den Haag
Nederland

Woordmerk

YOLT

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Computer hardware en software, waaronder software op het gebied van bancaire en financiële zaken.
Kl 36 Financiële zaken; monetaire zaken; bankzaken; voornoemde diensten mede verleend via elektronische weg en het internet.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 36

Datum inschrijving

03-08-2015

Datum publicatie depot

22-05-2015

Publicatiedatum van de inschrijving

03-08-2015

Status

Merk ingeschreven