Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0994299

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1330906 / 19-04-2016 , 11.29

Vervaldatum

19-04-2026

Naam en adres van de houder

Martijn Friederich h.o.d.n. Glas om Lood
De Nielt 110
5432 MJ Cuijk,
Nederland

Afbeelding van het beeldmerk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 2.1.1-23;27.5.8-9

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 35 Aankopen van reclameruimte; Advertentie-bemiddeling; Advertentiediensten (Gerubriceerde -); Adverteren in rubrieken; Bedenken van merknamen; Bedrijfsidentiteit (Diensten op het gebied van -); Bedrijfsmarketingdiensten; Beheer van commerciële ondernemingen (Ondersteuning bij het -) met betrekking tot reclame; Beheer van commerciële zaken (Advisering op het gebied van -) en marketing; Beheer van promotionele zaken van bekende personen uit de sportwereld; Bewerken van teksten voor publicitaire doeleinden; Bijhouden van reclamedocumentatie; Buitenreclame; Commerciële evaluatie van merken; Copywriting; Copywriting voor commerciële of reclamedoeleinden; Diensten op het gebied van merkcreatie (reclame en verkooppromotie); Diensten op het gebied van bedrijfsmarketing; Diensten op het gebied van reclamemaken; Diensten op het gebied van handelspromotie; Diensten op het gebied van bedrijfsidentiteit; Diensten op het gebied van reclame en publiciteit; Diensten ter bepaling van het publiek dat beïnvloed is door reclame; Diensten van een marketingbureau; Diensten van pr-bureaus; Diensten van reclamebureaus; Digitale reclamediensten; Direct marketingdiensten; E-commerce (Diensten op het gebied van -), te weten verstrekken van informatie inzake producten via telecommunicatienetwerken voor reclame- en verkoopdoeleinden; Elektronische reclame op reclameborden; Eventmarketing; Geluidsopnamen (Productie van -) voor reclamedoeleinden; Grafische reclame; Het opstellen en plaatsen van advertenties; Het opstellen van advertenties voor derden; Het organiseren en houden van reclame evenementen; Het plaatsen van advertenties voor derden; Het voorbereiden van reclame-uitgaven; Het voorbereiden van reclamefolders; Hulp bij de bedrijfsvoering voor het promoten van bedrijven; Lancering van producten; Lay- out verzorging voor publicitaire doeleinden; Marketing; Marketing (Direct -); Marketing in de handel [anders dan verkopen]; Marketing van goederen en diensten van derden; Marketing van producten; Marketingbureaus; Marketingcampagnes; Marketingdiensten; Marketingdiensten op het gebied van de tandheelkunde; Marketingdiensten op het gebied van reizen; Marketingdiensten op het gebied van restaurants; Marketingdiensten via zoekmachines; Merkcreatie (reclame en verkooppromotie); Merkstrategie; Modeldiensten voor publiciteit of verkooppromotie; Modellenagentschap voor verkoopbevordering; Modellenbureaus met betrekking tot reclame; Modellenbureaus met betrekking tot verkoopbevordering; Modellenbureaus voor reclamedoeleinden; Online community management; Online reclame op een computercommunicatienetwerk; Online reclame via een computercommunicatienetwerk; Online-reclamenetwerkdiensten voor het met elkaar in contact brengen van adverteerders en websites; Onlinereclame; Ontwerp van reclamebrochures; Ontwerp van reclameflyers; Ontwerp van reclamelogo's; Ontwerp van reclamemateriaal; Ontwikkelen en implementeren van marketingstrategieën voor anderen; Ontwikkelen van marketingonderzoeken; Ontwikkelen van promotiecampagnes voor bedrijven; Ontwikkelen van strategieën en concepten ten behoeve van marketing; Ontwikkeling van monsters van producten; Opstellen en uitvoeren van media- en reclameplannen en - concepten; Opstellen [schrijven] van reclameteksten; Opstellen van adressenlijsten voor verspreiding van reclamemateriaal door toezending aan geadresseerden [ander dan verkoop]; Opstellen van advertenties; Opstellen van marketingplannen; Opstellen van marktrapporten; Opstellen van reclamemateriaal
Kl 38 Adviezen inzake elektronische communicatie; Advisering met betrekking tot communicatieapparatuur; Advisering met betrekking tot telecommunicatie; Advisering met betrekking tot gegevenscommunicatie; Advisering met betrekking tot draadloze communicatie en draadloze communicatieapparatuur; Advisering op het gebied van telecommunicatie; Advisering op het gebied van elektronische communicatie; Advisering voor computernetwerken; Audiocommunicatie; Audiovisuele communicatiediensten; Automatische overdracht van digitale gegevens met behulp van telecommunicatiekanalen; Bedienen van elektronische communicatiesystemen; Bedienen van elektronische communicatienetwerken; Beveiligde overdracht van gegevens, geluid of beelden; Beveiligde verzending van gegevens, geluid en beelden; Bezorgen van boodschappen via audiovisuele media; Bezorgen van boodschappen via elektronische media; Communicatie door middel van telefoon; Communicatie per telefoon; Communicatie (Telefonische -); Communicatiediensten; Communicatiediensten voor elektronische overbrenging van beelden; Computercommunicatie en toegang tot Internet; Consultancy, informatie en advisering op het gebied van telecommunicatie; Diensten met betrekking tot verzending van berichten; Digitale communicatiediensten; Digitale netwerktelecommunicatiediensten; Digitale overdracht; Elektronische verzending van informatie; Verzending van nieuwsberichten (telecommunicatie); Verzending van berichten en beelden; Verzenden van videofilms; Verzenden van korte berichten; Verzenden van informatie op audiovisueel gebied; Verzenden, ontvangen en doorzenden van boodschappen; Verstrekking van communicatie via radio; Uitzenddiensten; Overdracht van informatie via digitale netwerken; Overbrengen van gegevens; Overbrengen van berichten (telecommunicatie); Interactieve telecommunicatie; Interactieve communicatie
Kl 42 Websites voor derden (Updating van -); Voorbereiden van computerprogramma' s voor gegevensverwerking; Verhuur van hardware en software; Verhuur van hardware alsmede software; Verhuur van computers en computer-software; Verhuur van computers en computersoftware; Verhuur van computers en computerprogramma's; Verhuur van computers en software; Verhuur van computers en updating van software; Verhuur van computerhardware en software; Verhuur en onderhoud van computersoftware; Updating van websites voor derden; Technisch schrijven; Technisch onderzoek met betrekking tot computers; Systemen voor gegevensverwerking (Ontwikkeling van -); Systemen voor de verzending van gegevens (Ontwikkeling van -); Systemen voor de opslag van gegevens (Ontwikkeling van -); Systeemanalyse (Computer -); Systeemanalyse; Planning, ontwerp, ontwikkeling en onderhoud van onlinewebsites voor derden; Outsourcing op het gebied van ICT; Opsporing van hardware- en softwareproblemen; Opsporen en oplossen van problemen met computerhardware en - software; Ontwikkeling van systemen voor gegevensverwerking; Ontwikkeling van systemen voor de verzending van gegevens; Ontwikkeling van systemen voor de opslag van gegevens; Ontwikkeling van software, programmering en implementatie; Ontwikkeling van netwerken op computerbasis; Ontwikkeling van gegevensverwerkende systemen; Ontwikkeling van computersystemen; Ontwikkeling en testen van rekenmethodes, algoritmen en software; Ontwerpen van computermachines en -software voor commerciële analyse en rapportage; Ontwerpen en ontwikkelen van systemen voor gegevensinvoer; Ontwerpen en ontwikkelen van data- opslagsystemen; Ontwerp en ontwikkeling van elektronische databanksoftware; Ontwerp en ontwikkeling van systemen voor gegevensverwerking; Ontwerp en ontwikkeling van systemen voor data input, output, verwerking, weergave en opslag; Ontwerp, creatie en programmering van webpagina's; Onderzoek op het gebied van de dataverwerkingstechnologie; Onderzoek op het gebied van informatietechnologie; Onderzoek op het gebied van telecommunicatietechnieken; Onderzoek met betrekking tot computerautomatisering van industriële processen; Onderzoek met betrekking tot computerautomatisering van technische processen; Onderzoek met betrekking tot gegevensverwerking; Onderzoek met betrekking tot computerautomatisering van administratieve processen; On-line computerdiensten; Netwerken op computerbasis (Ontwikkeling van -); Migratie van gegevens; Kopiëren, omzetten en coderen van gegevens; IT-projectmanagement; IT consultancy-, advies- en informatiediensten; IT-beveiliging, -bescherming en -bewaking; Integratie van computersystemen en computernetwerken; Informatieverstrekking over het ontwerp en de ontwikkeling van computer software, systemen en netwerken; Hostingdiensten en ter beschikking stellen van software (Saas) en verhuur van software; Hardware- en softwareproblemen (Opsporen van -); Hardware en software (Verhuur van -); Geheugenbanken van computersystemen (Updating van -); Gegevensverwerkende systemen (Ontwikkeling van -); Doeltreffendheid van computersystemen (Vergelijkende analyseonderzoeken betreffende de -); Digitaal watermerken; Diensten op het gebied van computerontwikkeling en - programmering; Controle op afstand van computersystemen; Computernetwerkdiensten; Computerhardware en software (Verhuur van -); Computerhardware- en softwareproblemen (Opsporen van -); Computeranalyses; Beheer van servers; Analyse (Computersysteem - )

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

35 38 42

Datum inschrijving

01-07-2016

Datum publicatie depot

21-04-2016

Publicatiedatum van de inschrijving

01-07-2016

Status

Merk ingeschreven