Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

1003366

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1340822 / 11-10-2016 , 12.34

Vervaldatum

11-10-2026

Naam en adres van de houder

Albert van Dalen
Beemdenplein 15
6229 XB Maastricht,
Nederland

Woordmerk

xala

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Tv-toestellen; smartphones.
Kl 12 Voertuigen.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 12

Datum inschrijving

29-12-2016

Datum publicatie depot

19-10-2016

Publicatiedatum van de inschrijving

29-12-2016

Status

Merk ingeschreven