Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

1009766

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1345751 / 30-12-2016 , 10.09

Vervaldatum

30-12-2026

Naam en adres van de houder

Stichting Expertisecentrum Discriminatie
Grotekerkplein 5
3011 GC Rotterdam,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

de Merkplaats B.V.
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Woordmerk

ARTIKEL 1

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; het organiseren van congressen, conferenties, seminars en workshops inzake discriminatie; opleidingen, cursussen, trainingen en onderwijs inzake discriminatie; het organiseren van evenementen en bijeenkomsten voor educatieve, culturele, ontspannende, entertainment en sportieve doeleinden; diensten van een uitgeverij, ook via Internet; samenstellen van onderwijs- en lesmateriaal; uitgeven, publiceren, uitlenen en verspreiden van boeken, tijdschriften, magazines, brochures, persberichten, informatiebulletins en andere dergelijke drukwerken, tevens via elektronische weg; organisatie van bijeenkomsten voor educatieve doeleinden ten behoeve van het geven van informatie, voorlichting en bijstaand aan de bij een vereniging aangesloten leden; organisatie van vergaderingen, lezingen, voordrachten en opleidingen (studies en rapporten); voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.
Kl 44 Medische en psychologische opvang ten behoeve van slachtoffers van discriminatie; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.
Kl 45 Onderzoek inzake juridische kwesties; het verlenen van juridische bijstand; juridische advisering en -diensten; lobbying op politiek en sociaal gebied, anders dan voor commerciƫle doeleinden; het opstellen van normen in het kader van wet- en regelgeving ten behoeve van sociaal-maatschappelijke beleidsvoering voor overheden, organisaties en individuen; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

41 44 45

Datum inschrijving

26-04-2017

Datum publicatie depot

16-02-2017

Publicatiedatum van de inschrijving

26-04-2017

Status

Merk ingeschreven