Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1367124 / 31-12-2017 , 08.00

Naam en adres van de deposant


Afbeelding van het beeldmerk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 24.17.18;26.1.18;27.5.24
Diverse tinten geel; blauw en wit.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 36 Financiƫle informatie met betrekking tot valuta
Kl 41 Live entertainment

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

36 41

Datum publicatie depot

22-03-2018

Status

Publicatie depot

Definitieve weigering tot inschrijving
Weigeringsgrond:
I. Beschrijvend / Gebruikelijk / Gebrek aan onderscheidend vermogen (art. 2.11, lid 1, sub b, c of d BVIE)