Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1367124 / 31-12-2017 , 08.00

Naam en adres van de deposant

Alexander van Dijl h.o.d.n. Alexander van Dijl International
Jaap Edendreef 26
3562 AV Utrecht NL
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 24.17.18;26.1.18;27.5.24
Diverse tinten geel; blauw en wit.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 36 Financiƫle informatie met betrekking tot valuta
Kl 41 Live entertainment

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

36 41

Datum publicatie depot

22-03-2018

Status

Publicatie aanvraag

Definitieve weigering tot inschrijving
Weigeringsgrond:
I. Beschrijvend / Gebruikelijk / Gebrek aan onderscheidend vermogen (art. 2.11, lid 1, sub b, c of d BVIE)