Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

1006295

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1344256 / 05-12-2016 , 14.52

Vervaldatum

05-12-2026

Naam en adres van de houder

OPTI SHOP(S) N.V.
Mechelsesteenweg 226
2650 Edegem,
België

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Novagraaf Belgium S.A./N.V.
Terhulpensesteenweg 187
1170 Brussel
België

Woordmerk

AVENUE OPTICS

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 5 Oplossingen voor contactlenzen.
Kl 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; magnetische gegevensdragers; schijfvormige geluidsdragers; compact discs, dvd's en andere digitale dragers; gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; brillen (optiek); brilbeschermers; brillenbandjes; brillenglazen; brillenhouders; brilmonturen; brilonderdelen; correctielenzen (optiek); (ongeslepen) glazen voor zichtcorrectie; oogbeschermers; ooglenzen; ooglenshouders; apparatuur voor het reinigen van ooglenzen; oogrefractometers; ooguitspoelstations voor noodgevallen.
Kl 44 Medische diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren; diensten van opticiens; aanpassen van brillen; aanmeten van optische lenzen; testen van het zicht (diensten van opticiens); oogmeting; oogheelkundige diensten; ooglaserchirurgie.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

05 09 44

Datum inschrijving

12-12-2016

Publicatiedatum van de inschrijving

12-12-2016

Status

Merk ingeschreven