Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

1006669

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1344708 / 13-12-2016 , 02.47

Vervaldatum

13-12-2026

Naam en adres van de houder

IP Service International Pty Ltd
Level 17, Castlereagh Street 9
NSW 2000 SYDNEY,
Australia

Steven Fleming
Beach Street 3 Beach St
2300 Newcastle east,
Australia

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Rechtsanwalt Olaf Kretzschmar
Untere Querstrasse 1
23730 Neustadt in Holstein
Germany

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 25.7.2;26.4.3-9

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Cl 42 Architecture services; Architectural design; Architectural consultancy; Architectural consultation; Architectural services; Architectural research; Architectural design services; Architectural planning services; Architectural project management; Architectural consultancy services; Architectural advisory services; Services of an architect; Design services for architecture; Preparation of architectural design; Architectural plans (Preparation of -); Architectural and engineering services; Design services relating to architecture; Professional consultancy relating to architecture; Advisory services relating to architecture; Architectural services relating to land development; Architectural services relating to the development of land; Architectural design services in the fields of traffic and transportation.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

42

Datum inschrijving

27-02-2017

Datum publicatie depot

15-12-2016

Publicatiedatum van de inschrijving

27-02-2017

Status

Trademark registered