Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

1008486

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1345798 / 30-12-2016 , 17.51

Vervaldatum

30-12-2026

Naam en adres van de houder

Hyperion Entertainment CVBA
Tervurenlaan 34
1040 Brussel,
Belgium

Woordmerk

Workbench

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Cl 9 Computer operating programs; Computer operating programs, recorded; Computer operating programmes; Computer operating software; Computer operating system software; Computer software adapted for use in the operation of computers; Operating software; Operating system programs; Operating system software; Embedded operating software; Programs (Computer operating -) recorded; Recorded computer operating programs
Cl 25 Baseball caps and hats; Beachwear; Athletics footwear
Cl 41 Book publishing; Electronic publication of texts and printed matter, other than publicity texts, on the Internet

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 25 41

Datum inschrijving

27-03-2017

Datum publicatie depot

16-01-2017

Publicatiedatum van de inschrijving

27-03-2017

Status

Trademark registered