Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

1009642

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1348141 / 07-02-2017 , 20.22

Vervaldatum

07-02-2027

Naam en adres van de houder

Hyperion Entertainment CVBA
Tervurenlaan 34
1040 Brussel,
Belgium

Woordmerk

Amiga Forever

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Cl 9 Computer operating programs; Computer operating programmes; Computer operating software; Computer operating system software; Integrated software packages; Operating software; Operating system programs; Operating system software; Firmware for computer peripherals; Computer game cartridges; Computer game programmes; Computer game discs; Computer game programs; Computer game software; Computer game software for use with on-line interactive games; Computer games; Computer games entertainment software; Computer games programmes for simulating financial securities trading [software]; Computer games programmes downloaded via the internet; Computer games programmes downloaded via the internet [software]; Computer games programmes [software]; Computer games programs downloaded via the internet [software]; Computer games programs recorded on tapes [software]; Computer games programs [software]; Computer games software; Computer gaming software; Computer programmes for playing games; Computer programs for playing games; Computer video game software; Downloadable computer game programs; Downloadable computer game software; Downloadable computer game software via a global computer network and wireless devices; Downloadable electronic game programs; Downloadable game related software applications; Downloadable interactive entertainment software for playing computer games; Downloadable interactive entertainment software for playing video games; Downloadable software in the nature of a mobile application for playing games; Downloadable video game programs; Electronic game programs; Electronic game software; Electronic game software for handheld electronic devices; Electronic game software for wireless devices; Electronic game software for mobile phones; Game programs for arcade video game machines; Games software for use with computers; Games software; Games (cartridges for computer - ) [software]; Games software for use with video game consoles; Interactive multimedia computer game program; Interactive multimedia computer game programs; Interactive video game programs; Programmed video games contained on cartridges [software]; Programs (Computer game -); Recorded computer game programs; Recorded computer game software; Recorded programs for hand-held games with liquid crystal displays; Software programs for video games; Video and computer game programs; Video game computer programs; Video game programs; Video game software; Video games [computer games] in the form of computer programs recorded on data carriers; Video games on disc [computer software]; Video games programs [computer software]; Video games software; Virtual reality game software
Cl 16 Printed manuals; Printed matter for instructional purposes; Computer programs in printed form; Computer software in printed form; Computer software operating manuals; Computer reference manuals; Computer programmes in printed form; Computer manuals; Computer magazines; Computer instruction manuals; Computer hardware users guide; Computer hardware reference manuals; Computer handbooks; Computer game instruction manuals; Computer user manuals
Cl 41 Book publishing; Electronic publication of texts and printed matter, other than publicity texts, on the Internet; Electronic publishing; Electronic publication; Multimedia publishing; Multimedia publishing of magazines, journals and newspapers; Multimedia publishing of printed matter; Multimedia publishing of books; Multimedia entertainment software publishing services

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 16 41

Datum inschrijving

24-04-2017

Datum publicatie depot

13-02-2017

Publicatiedatum van de inschrijving

24-04-2017

Status

Trademark registered