Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

1013586

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1349217 / 24-02-2017 , 11.00

Vervaldatum

24-02-2027

Naam en adres van de houder

Stichting Erfgoed Werf Gusto
Leliestraat 10
3114 NK Schiedam,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Advocatenkantoor Steenhuis
Borneostraat 10
5215 VC 's-Hertogenbosch
Nederland

Woordmerk

Werf Gusto

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 16 Papier, karton; brochures, folders, catalogi, boeken, nieuwsbrieven, tijdschriften, kranten, kalenders, ansichtkaarten, stickers, agenda's, posters, schriften, notitieblokjes en andere drukwerken.
Kl 35 Promotionele activiteiten met betrekking tot de historie en het cultureel-industrieel erfgoed van een scheepswerf en op het gebied van scheepsbouw, bruggenbouw, staalconstructies voor gebouwen, hoogovens, sluizen, kranen en drijvende kranen; promotie van een scheepswerf en het cultureel-industrieel erfgoed van een scheepswerf door middel van de verkoop van merchandisingartikelen, souvenirs, relatiegeschenken en andere handelsproducten; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.
Kl 41 Educatie en ontspanning; organisatie van tentoonstellingen voor culturele en/of educatieve doeleinden; onderricht en cursussen op het gebied van de historie en het cultureel-industrieel erfgoed van een scheepswerf; organiseren van lezingen, seminars en ontspannende en educatieve evenementen op het gebied van de historie en het cultureel-industrieel erfgoed van een scheepswerf; schrijven van blogs; het verschaffen van informatie inzake cultuur en educatie met betrekking tot het immaterieel cultureel erfgoed van een scheepswerf; het ter beschikking stellen van publicaties uit historische archieven; uitgeven van boeken, nieuwsbrieven, tijdschriften en gidsen en andere publicaties en drukwerken, ook via elektronische weg; film-, audio- en videoproductie, audiovisuele productie; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

16 35 41

Datum inschrijving

11-07-2017

Datum publicatie depot

01-05-2017

Publicatiedatum van de inschrijving

11-07-2017

Status

Merk ingeschreven