Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

1018846

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1356709 / 30-06-2017 , 11.19

Vervaldatum

30-06-2027

Naam en adres van de houder

EVERCHEM & DRAGOPAINT S.A.
Rue de l'Europe 42
7080 Frameries,
Belgique

Woordmerk

Beton Tack

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Cl 2 Couches primaires sous forme de peinture

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

02

Datum inschrijving

04-10-2017

Datum publicatie depot

24-07-2017

Publicatiedatum van de inschrijving

04-10-2017

Status

Marque enregistrée