Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

1021884

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1361686 / 29-09-2017 , 13.11

Vervaldatum

29-09-2027

Naam en adres van de houder

Wellness Line B.V.
Pijlkruid 33
1991 HC Velserbroek,
Nederland

Woordmerk

selfness

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 5 hygiënische producten voor medisch gebruik; Voedingssupplementen
Kl 35 Reclame; publiciteit; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; marketing; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden
Kl 41 opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

05 35 41

Datum inschrijving

21-12-2017

Datum publicatie depot

11-10-2017

Publicatiedatum van de inschrijving

21-12-2017

Status

Merk ingeschreven