Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

1032216

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1372853 / 12-04-2018 , 09.25

Vervaldatum

12-04-2028

Naam en adres van de houder

Manuel Hoven h.o.d.n. manuelhoven.nl
Klokhuislaan 6
9201 JE Drachten,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Onel Trademarks
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 2.9.19;26.1.3
blauw, wit. zwart.

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 3 Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, producten voor de persoonlijke verzorging; niet-medicinale massagepreparaten; toevoegingsmiddelen voor het bad waaronder badoliën en badzouten (niet voor medische doeleinden); niet- medicinale preparaten voor de voetverzorging
Kl 5 Hygiënische producten voor medisch gebruik.
Kl 35 Reclame en publiciteit; advertentiebemiddeling en verkooppromotie; verspreiding van reclame en promotiemateriaal, ook via Internet, op het gebied van producten zoals vermeld in de klassen 3 en 5; promotie van producten zoals vermeld in de klassen 3 en 5; het zakelijk bemiddelen bij de inkoop, verkoop van producten zoals vermeld in de klassen 3 en 5; import en export van producten zoals vermeld in de klassen 3 en 5; groot- en detailhandelsdiensten van producten zoals vermeld in de klassen 3 en 5; organisatie van beurzen en tentoonstellingen voor commerciële en/ of publicitaire doeleinden; handelsinformatie; public relations; het voeren van reclamecampagnes met betrekking tot beurzen, tentoonstellingen en congressen; merchandising; beheer van commerciële zaken; het samenbrengen, ten gunste van derden, van producten zoals vermeld in de klassen 3 en 5 om consumenten in staat te stellen deze producten en diensten makkelijk met elkaar te vergelijken en te kopen; ter beschikking stellen van online verkoopplaats voor kopers en verkopers van goederen en diensten; het beheer en compilatie van een doorzoekbare onlinedatabase; zakelijke administratie; administratieve diensten; voornoemde diensten al dan niet verricht via internet.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

03 05 35

Datum inschrijving

29-06-2018

Datum publicatie depot

19-04-2018

Publicatiedatum van de inschrijving

29-06-2018

Status

Merk ingeschreven