Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

1035183

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1376495 / 25-06-2018 , 13.00

Vervaldatum

25-06-2028

Naam en adres van de houder

Flexable BV
Edvard Munchweg 7
1328 MA Almere,
Nederland

Woordmerk

Flonti Stacks

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Muziekopnamen; Muziekvideo-opnamen; Downloadbare muziekbestanden; Downloadbare digitale muziek; Bandopnamen met muziek; Vooropgenomen muziekcd's; Chips met muziekopnamen; Voorbespeelde audiobandjes met muziek; Voorbespeelde videocassettes met muziek; Voorbespeelde videobanden met muziek; Vooropgenomen videobanden zonder muziek; Digitale muziek, downloadbaar vanaf internet; Voorbespeelde dvd's met muziek; Vooropgenomen video's met muziek; Downloadbare video-opnamen die muziek bevatten; Muziekopnamen in de vorm van schijven; Digitale muziek (downloadbaar) geleverd vanaf het Internet; Digitale muziek (downloadbaar) geleverd vanaf Internetwebsites voor MP3; Digitale muziek (downloadbaar) geleverd vanaf internetwebsites voor mp3's; Digitale muziek (downloadbaar), on line geleverd vanuit een computerdatabase of het Internet
Kl 25 Kleding; Kledingstukken
Kl 41 Muziekuitgave en muziekopname; Uitgeven van muziek; Uitgeven van muziekwerken; Uitgeven van muziekteksten; Diensten van muziekuitgevers; Online elektronische publicaties op het gebied van muziek, niet om te downloaden; Muziekproductie; Muziekproduktie; Muziekopnamestudio's; Opnemen van muziek; Muziekopnamen (Productie van -); Productie van muziekvideo's; Productie van geluids- en muziekopnamen; Film- en muziekproducties (Advisering over -); Muziekwerken in een opnamestudio (Productie van -); Selecteren en samenstellen van voorbespeelde muziek voor het uitzenden door derden; Montage na productie op het gebied van muziek, video's en films; Het leveren van digitale muziek (niet downloadbaar) vanaf MP3- websites op het Internet; Digitale muziek (niet downloadbaar) vanaf MP3-websites op het Internet ter beschikking stellen van - Muziekbibliotheken

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09 25 41

Datum inschrijving

05-09-2018

Datum publicatie depot

26-06-2018

Publicatiedatum van de inschrijving

05-09-2018

Status

Merk ingeschreven