Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

1392447

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1392447 / 20-03-2019 , 17.35

Vervaldatum

20-03-2029

Naam en adres van de houder

Stéphan Vancaster faisant commerce sous la dénomination d-Ligence
Avenue des Petits Champs 55
1410 Waterloo,
Belgique

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 26.3.1-5-6-7-18;27.5.4-8-24

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Cl 18 Parapluies

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

18

Datum inschrijving

19-06-2019

Datum publicatie depot

04-04-2019

Publicatiedatum van de inschrijving

19-06-2019

Status

Marque enregistrée