Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

1395611

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

1395611 / 13-05-2019 , 15.55

Vervaldatum

13-05-2029

Naam en adres van de houder

Stichting Nautin
Frans Zeilemakerstraat 66
1827 PH Alkmaar,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

MerkenSpot
Savannahweg 17
3542 AW Utrecht
Nederland

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 1.15.14;7.1.16;14.3.3;21.3.3;26.13.25

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 9 Software; softwaretoepassingen; downloadbare software applicaties; mobiele applicaties; alle voornoemde waren onder andere op het gebied van de (actuele) waterstanden en getijden

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

09

Datum inschrijving

29-08-2019

Datum publicatie depot

14-06-2019

Publicatiedatum van de inschrijving

29-08-2019

Status

Merk ingeschreven