Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0155632

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

0707347 / 15-12-1987 , 10.00

Vervaldatum

15-12-2016

Naam en adres van de houder

Standard de Liège, société anonyme
rue de la Centrale 2
4000 Liège BE
Belgique

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

GEVERS
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique

Woordmerk

STANDARD DE LIEGE

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten, beroep op het bestaan van het verkregen recht voor de vermelde diensten

Cl 35 Publicité.
Cl 41 Divertissement; instruction du sport; organisation d'événements sportifs.
Cl 43 Services hôteliers et de cafés-restaurants.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

35 41 43

Jaar van het eerste gebruik

1986

Anciënniteit

EUTM015168206

Publicatiedatum van de inschrijving

01-07-1988

Publicatiedatum van de vernieuwing

17-08-2006

Status

Marque expirée

Ancienneté revendiquée