Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0156496

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

0708316 / 21-12-1987 , 12.00

Vervaldatum

21-12-2026

Naam en adres van de houder

SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI, société anonyme
Boulevard Zoé Drion 19
6000 Charleroi,
Belgique

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

GEVERS
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique

Woordmerk

ROYAL CHARLEROI SPORTING CLUB

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten, beroep op het bestaan van het verkregen recht voor de vermelde diensten

Cl 35 Publicité.
Cl 41 Divertissement; instruction du sport; organisation d'événements sportifs.
Cl 43 Services hôteliers et de cafés-restaurants.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

35 41 43

Jaar van het eerste gebruik

1986

Publicatiedatum van de inschrijving

01-08-1988

Publicatiedatum van de vernieuwing

21-06-2016

Status

Marque enregistrée