Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0462085

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

0731722 / 14-07-1989 , 10.00

Vervaldatum

14-07-2019

Naam en adres van de houder

Nederlandse Omroep Stichting, bij afkorting genaamd N.O.S.
Journaalplein 1
1217 ZK Hilversum,
Nederland

Woordmerk

TELETEKST

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 38 Telecommunicatie, in het bijzonder uitzending van televisieprogramma's bestaande uit beelden met alfanumerieke gegevens, andere stilstaande beelden en computerprogramma's; persinlichtingendiensten.
Kl 41 Opvoeding en ontspanning, in het bijzonder het samenstellen van televisieprogramma's bestaande uit beelden met alfanumerieke gegevens, andere stilstaande beelden en uit computerprogramma's.
Kl 42 Computerprogrammering.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

38 41 42

Publicatiedatum van de inschrijving

01-01-1990

Publicatiedatum van de vernieuwing

14-07-2009

Status

Merk ingeschreven