Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0048076

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

0541426 / 13-08-1971 , 12.00

Vervaldatum

13-08-2028

Naam en adres van de houder

Vlisco B.V.
Binnen Parallelweg 27
5701 PH Helmond,
Nederland

Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder

Novagraaf Nederland B.V.
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Woordmerk

VLISCO

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Kl 24 Manufacturen en weefsels, bedrukt of onbedrukt, geconfectioneerd of niet geconfectioneerd.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

24

Verkregen recht in Belgiƫ (B), in Nederland (N) en in Luxemburg (L)

B int. depot 1938
N gebruik sedert 1938
L int. depot 1938

Nummer en datum van het verkregen recht

N 72468, 11 01 1958
I 206290, 09 01 1958/1938

Pandrechten

Coƶperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.,
trading as Rabobank International, London Branch
Croeselaan 18
3521 CB Utrecht,
Nederland.
Aangetekend: 08-09-2009

Publicatiedatum van de inschrijving

01-02-1973

Publicatiedatum van de vernieuwing

27-06-2018

Status

Merk ingeschreven