Merkenregister

Voorkeuren
Benelux merk

Afschrift uit het merkenregister

Inschrijvingsnummer

0484524

Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot

0070122 / 29-06-1990 , 15.25

Vervaldatum

29-06-2020

Naam en adres van de houder

MENSA BE VZW
Abel Janssenslaan 12
2845 Niel,
Belgique

Weergave van het merk

Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen

CFE 1.5.2;12.1.15;27.5.4-8-17-25

Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten

Cl 41 Éducation et divertissement; publication et édition de revues; organisation de conférences.
Cl 42 Services de consultations techniques.
Cl 45 Club de rencontres.

Klasse-opsomming (00 = tot en met)

41 42 45

Publicatiedatum van de inschrijving

01-05-1991

Publicatiedatum van de vernieuwing

28-01-2011

Status

Marque enregistrée